Địa chỉ: Khu tiếp đón, tầng 1 và phòng A707, tầng 7

Điện thoại liên hệ: 0886 114 966

Phòng Công tác xã hội được thành lập theo Quyết định 1095/QĐ-BVSN ngày 14/11/2019 của Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh. Tiền thân là Tổ Công tác xã hội thuộc phòng Điều dưỡng – Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.

  1. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Văn Mười,                                      SĐT: 0943576886

Nhân lực: 07 cán bộ

 Trong đó: 01 trưởng phòng, trình độ thạc sĩ

        06 nhân viên: trong đó 05 có trình độ cử nhân Điều dưỡng và 01 có trình độ trung cấp Điều dưỡng.

  1. Chức năng nhiệm vụ:
  2. Chức năng:

Phòng Công tác xã hội là phòng chức năng, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát các hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện

  1. Nhiệm vụ:

          2.1. Tham mưu giúp Giám đốc bệnh viện thực hiện quản lý, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh  trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh:

 

  • Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến công tác khám chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh; vận động tiếp nhận tài trợ; hỗ trợ nhân viên y tế;
  • Đào tạo, bồi dưỡng về công tác xã hội;
  • Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện; tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng.
  • Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền quảng bá hình ảnh và các hoạt động của bệnh viện với xã hội và cộng đồng;
  • Là đầu mối trong quan hệ với các cơ quan truyền thông, phối hợp tổ chức sự kiện do Bệnh viện, khoa, phòng, trung tâm tổ chức.
  • Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, kinh phí hoạt động theo quy định hiện hành của Nhà nước và pháp luật

Lưu ý: SĐT Tư vấn và Hỗ trợ người bệnh: 0886 114 966

Cán bộ trực: Cử nhân Điều dưỡng Nguyễn Thị Hạnh

Thời gian trực SĐT Tư vấn và Hỗ trợ người bệnh các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 7): Sáng: từ 6h00-12h00

                  Chiều: từ 13h00-20h00

                                               TRƯỞNG PHÒNG

 

  Ths. Nguyễn Văn Mười