Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Huyền Quang, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh.
Điện thoại: (02223).89.59.69
Email: bvsn.syt@bacninh.gov.vn