Lịch khám theo yêu cầu

Hiển thị 1–5 trong 16 kết quả

Từ ngày 09/08/2021, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh tiếp tục triển khai dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) theo yêu cầu đối với mọi trường hợp thuộc chuyên khoa [...]

Lịch khám Theo yêu cầu – Phòng khám Nhi (12/10 – 18/10)           Lịch khám Theo yêu cầu – Phòng khám Sản (12/10 – 18/10)   [...]

Lịch khám Theo yêu cầu – Phòng khám Nhi (19/10 – 25/10)         Lịch khám Theo yêu cầu – Phòng khám Sản (19/10 – 25/10)     [...]

Lịch khám Theo yêu cầu – Phòng khám Nhi (5/10 – 11/10)   Lịch khám Theo yêu cầu – Phòng khám Sản (5/10 – 11/10)

PHÒNG KHÁM NHI   PHÒNG KHÁM SẢN