Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công trong lĩnh vực y tế tỉnh Bắc Ninh năm 2019