Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thảo khoa học: Ứng dụng sinh học phân tử trong xét nghiệm sản khoa