Hội thảo khoa học về chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh