Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà 9 tầng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại liên hệ: 083 643 0111

Website: http://benhviensannhibacninh.vn/chuyen-khoa/cac-khoa-lam-sang/khoa-hoi-suc-tich-cuc

Khoa Hồi sức tích cực nhi được thành lập theo Quyết định 161/QĐ-BVSN ngày 08/02/2021 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập khoa Hồi sức tích cực nhi, trực thuộc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh.

I. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng khoa: Ths.Bs. Nguyễn Chí Kiên

– Điều dưỡng trưởng: CNDD. Bùi Thị Chi

 

 

Tập thể khoa Hồi sức tích cực Nhi

– Nhân lực: 18 cán bộ 

Trong đó:

Bác sỹ: 06 cán bộ BSCKI/Ths/ BSNT: 04 cán bộ BSĐK: 02 cán bộ

Điều dưỡng: 12 cán bộ

II. Chức năng nhiệm vụ

  • Khoa Hồi sức tích cực nhi là khoa lâm sàng có chức năng tiếp nhận, điều trị và chăm sóc những bệnh nhi mắc bệnh nặng cần phải cấp cứu, điều trị tích cực được chuyển đến từ các khoa lâm sàng trong bệnh viện.
  • Khoa có nhiệm vụ: tổ chức thực hiện điều trị, chăm sóc tích cực bệnh nhi tại khoa, hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cấp cứu, hồi sức tích cực tại các khoa trong Bệnh viện và tuyến dưới, tham gia đào tạo, đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học.

III. Dịch vụ y tế nổi bật

  • Khoa đã thực hiện được hầu hết các kỹ thuật hồi sức tích cực như: đặt ống nội khí quản, thở máy, lọc máu liên tục, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, đặt và theo dõi catheter động mạch xâm lấn, chọc hút – dẫn lưu dịch, khí khoang màng phổi…

Kỹ thuật lọc máu liên tục

Kỹ thuật chọc hút khí khoang màng phổi

Bs. Thu Trang – HSCT