LỊCH KHÁM SẢN YÊU CẦU LỊCH KHÁM NHI YÊU CẦU

PHÒNG KHÁM SẢN PHÒNG KHÁM NHI    

Từ ngày 09/08/2021, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh tiếp tục triển khai dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) theo yêu cầu đối với mọi trường hợp thuộc chuyên khoa [...]

LỊCH KHÁM THEO YÊU CẦU TỪ 19/04 – 25/04

PHÒNG KHÁM NHI     PHÒNG KHÁM SẢN  

PHÒNG KHÁM NHI   PHÒNG KHÁM SẢN      

LỊCH KHÁM THEO YÊU CẦU TỪ 23/11 – 29/11 PHÒNG KHÁM SẢN     PHÒNG KHÁM NHI

LỊCH KHÁM THEO YÊU CẦU TỪ 16/11 – 22/11 PHÒNG KHÁM SẢN   PHÒNG KHÁM NHI