PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Địa chỉ: Phòng Công nghệ thông tin được bố trí tại tầng 7, nhà Trung tâm 9 tầng gồm 03 phòng: Phòng Trưởng phòng và 02 phòng nhân viên.

Điện thoại liên hệ: 0916224186

Phòng: Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định 158/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh.

 

I. Cơ cấu tổ chức:

Ks. Nguyễn Đức Luận

Trưởng phòng

Ths. Ks. La Thị Thành

Phó phòng

– Nhân lực:

Phòng CNTT gồm 6 cán bộ, 01 Trưởng phòng, 01 phó Trưởng phòng

– Trong đó: Thạc sỹ CNTT: 02 người.

                    Kỹ sư CNTT: 04 người

II.Chức năng nhiệm vụ

 1. Chức năng

Phòng CNTT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó giám đốc phụ trách hậu cần và giám đốc Bệnh viện về:

 • Công tác quản lý và phát triển ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực của Bệnh viện.
 • Thực hiện công tác quản lý, đảm bảo hoạt động và phát triển ứng dụng CNTT trong quản lý, lưu trữ và nghiên cứu khoa học của Bệnh viện theo phê duyệt của giám đốc.
 1. Nhiệm vụ
 • Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo đúng các quy định hiện hành.
 • Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT phê duyệt của Ban giám đốc.
 • Giám sát, đánh giá với các khoa, phòng thuộc về việc tuân thủ quy chế về hoạt động ứng dụng CNTT trong toàn Bệnh viện.
 • Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến CNTT.
 • Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT (máy chủ, máy trạm – thiết bị ngoại vi, thiết bị kết nối mạng, thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ…) Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả tiết kiệm.
 • Phối hợp thực hiện công tác báo cáo thống kê theo quy định và yêu cầu của bệnh viện.
 • Tham gia phối hợp đào tạo và đào tạo lại về công nghệ thông tin.
 • Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do giám đốc Bệnh viện giao. 

III. THÀNH TÍCH

Từ khi bệnh viện bắt đầu hoạt động đến nay, Phòng CNTT đã triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin tại bệnh viện. Phòng tổ chức đào tạo, hướng dẫn, giải quyết các thắc mắc và khắc phục các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin. Cho tới nay, phần mềm đã đi vào ổn định, tin học hóa hầu hết các khâu khám chữa bệnh và điều trị tại bệnh viện.

 • Năm 2017, được tặng giấy khen của Giám đốc Sở Y tế cho tập thể lao động tiên tiến.
 • Năm 2021, Phòng Công nghệ thông tin là đầu mối đã phối hợp cùng các khoa, phòng triển khai, hoàn thiện và triển khaithành công Bệnh án điện tử, giúp cho Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh là bệnh viện đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh và là bệnh viện thứ 18 của cả nước sử dụng và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử thay cho hồ sơ bệnh án giấy, lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế thay cho in phim và lưu trữ thông tin xét nghiệm thay cho việc in giấy. Năm 2021, Được tặng giấy khen của Giám đốc Sở Y tế cho tập thể lao động tiên tiến.

Ths. La Thị Thành – Phòng CNTT