CÁC VĂN BẢN CỦA BỆNH VIỆN

Ngày 20/11/2023, Khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện thành công ca can thiệp gắp dị vật là 01 chiếc kim [...]

Theo Điều 15 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, thủ tục khám [...]

Sáng ngày 24/07/2023, tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh thay mặt UBND tỉnh lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Y tế đã công bố, trao Quyết định điều động [...]

Bảo hiểm y tế dành trẻ em được cấp miễn phí (do ngân sách nhà nước đóng tiền). Tuy nhiên nhiều bố mẹ lại ít quan tâm đến quyền lợi [...]

  Thực hiện theo Kế hoạch số 91/KH-BVSN, ngày 07/12/2022 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc khóa đào tạo “Chăm sóc vết thương” cho Điều [...]