KHAI BÁO Y TẾ

BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC NINH

TỜ KHAI Y TẾ

Việc cung cấp thông tin và sự phối hợp của ông/bà là tự nguyện và trung thực vì mục đích chống dịch Covid - 19

Dấu hiệu

Hiện tại người bệnh/đối tượng khác có những dấu hiệu nào sau đây?

Lâm sàng: Ho, sốt, hắt hơi, chảy mũi

Dịch tễ trong vòng 14 ngày qua:

Tiếp xúc gần với những người đã được xác định nhiễm Covid 0-19 hoặc đang cách ly do nghi nhiễm Covid – 19

Tiếp xúc gần với trường hợp sốt và nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính chưa rõ nguyên nhân khi tới vùng có dịch Covid – 19