PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Điện thoại liên hệ: 0837 320 111

Phòng Tài chính kế toán được thành lập theo Quyết định 158/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh.

I. Cơ cấu tổ chức:

  1. Nhân lực

Phòng Tài chính kế toán có đội ngũ cán bộ viên chức có độ tuổi tương đối trẻ, có trình độ chuyên môn cao, thuận lợi cho công tác, phát huy sức trẻ, lòng nhiệt huyết trong mọi công việc của Phòng được đơn vị giao nhiệm vụ.

–  Lãnh đạo phòng

– Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Thị Hảo

 Nhiệm vụ: – Có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc tổ chức, thực hiện công tác chi tiêu, quản lý tài chính của bệnh viện. Tổ chức bộ máy kế toán theo đúng quy định của nhà nước.

– Phó trưởng phòng:

                                   

 CN. Nguyễn Thực Lũy- Phụ trách Tổ kế toán thu dịch vụ khám chữa bệnh

– Ths. Nguyễn Hữu Trung- Phụ trách Tổ kế toán tổng hợp

 

* Nhân viên : 19 nhân viên, Trình độ: Thạc sĩ: 3; Đại học: 10; Cao đẳng: 2, Trung cấp: 4

  1. Các bộ phận
  • Kế toán tổng hợp
  • Kế toán thu dịch vụ khám chữa bệnh 

IIChức năng nhiệm vụ

       – Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

       – Giúp Giám đốc tổ chức, thực hiện công tác chi tiêu, quản lý tài chính của Bệnh viện.

* Các nhiệm vụ cụ thể:

– Hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của Bệnh viện.

– Thực hiện công tác đấu thầu mua sắm tài sản của Bệnh viện.

– Quản lý, giám sát các loại vật tư, tài sản trong Bệnh viện.

– Tính toán chính xác, chi trả kịp thời, đúng chế độ về các khoản phải trả cho người lao động.

– Ghi chép phản ánh tình hình thu, chi, tồn quĩ tiền mặt của Bệnh viện.

– Tổng hợp quyết toán chi phí KCB BHYT định kỳ với cơ quan BHXH và các đối tượng theo hợp đồng KCB  Bệnh viện đã ký

– Thực hiện nhiệm vụ thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo việc thu, thanh toán tiền dịch vụ khám chữa bệnh cho người bệnh đúng, đủ và liên tục.

– Thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác tài chính kế toán của Bệnh viện.

III. Phương hướng phát triển

-Tham mưu tổ chức thực hiện tốt cơ chế tự chủ chi thường xuyên tại bệnh viện,

– Tổ chức quản lý tài chính có hiệu quả nhằm góp phần vào mục tiêu dựng bệnh viện ngày càng phát triển, đời sống của CB, VC trong đơn vị ngày càng nâng cao.

– Chú tâm học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của đơn vị.

– Phấn đấu đến năm 2022 thanh toán viện phí không dùng tiền mặt sẽ đạt 90% trên tổng số người bệnh đến khám chữa bệnh tại bệnh viện.

– Tham gia xây dựng định mức vật tư tiêu hao tại bệnh viện.

– Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác giám sát việc quản lý và sử dụng tài sản, vật tư  tại các khoa, phòng tiết kiệm, chống lãng phí.

– Tham mưu cho Giám đốc các kế hoạch đấu thầu mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản trang thiết bị phục vụ chuyên môn; đấu thầu cung cấp dịch vụ.

– Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác thu dịch vụ KCB đảm bảo thuận tiện cho người bệnh và chống thất thoát.

– Tập trung công tác bồi dưỡng đội ngũ viên chức đáp ứng về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ chuyên môn, chuẩn mực trong công tác.