LÁ THƯ CẢM ƠN CỦA NGƯỜI BỆNH, NGƯỜI NHÀ NGƯỜI BỆNH GỬI TỚI ĐỘI NGŨ BÁC SỸ, ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH BỆNH VIỆN SẢN – NHI TỈNH BẮC NINH

568 lượt xem

Ngày đăng: 07/09/2023