Địa chỉ: Phòng Công Nghệ Thông Tin /Tầng: 7

Điện thoại liên hệ: 0916224186

Phòng: Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định 158/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh.

I.Cơ cấu tổ chức:

Ks. Nguyễn Đức Luận

Trưởng phòng

Ths. Ks. La Thị Thành

Phó phòng

– Nhân lực: Phòng CNTT gồm 7 cán bộ

Trong đó:

Thạc sỹ CNTT : 03 người

Kỹ sư          CNTT: 03 người

KTV: 01 người

II.Chức năng nhiệm vụ

 1. Chức năng

Phòng CNTT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó giám đốc phụ trách hậu cần và giám đốc Bệnh viện về:

 • Công tác quản lý và phát triển ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực của Bệnh viện.
 • Thực hiện công tác quản lý, đảm bảo hoạt động và phát triển ứng dụng CNTT trong quản lý, lưu trữ và nghiên cứu khoa học của Bệnh viện theo phê duyệt của giám đốc.
 1. Nhiệm vụ
 • Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo đúng các quy định hiện hành.
 • Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT phê duyệt của Ban giám đốc.
 • Giám sát, đánh giá với các khoa, phòng thuộc về việc tuân thủ quy chế về hoạt động ứng dụng CNTT trong toàn Bệnh viện.
 • Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến CNTT.
 • Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT (máy chủ, máy trạm – thiết bị ngoại vi, thiết bị kết nối mạng, thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ…) Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả tiết kiệm.
 • Quản lý và đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin các hoạt động trong Bệnh viện.
 • Quản lý và duy trì hoạt động, cập nhật kịp thời thông tin trên thông tin điện tử của Bệnh viện.
 • Phối hợp thực hiện công tác báo cáo thống kê theo quy định và yêu cầu của bệnh viện.
 • Tham gia phối hợp đào tạo và đào tạo lại về công nghệ thông tin.
 • Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do giám đốc Bệnh viện giao.

III. Những kỹ thuật đang triển khai

 • Đảm bảo hệ thống các máy tính, mạng Lan & mạng Internet, và các trang thiết bị công nghệ thông tin bệnh viện luôn hoạt động tốt để đáp ứng yêu cầu hoạt động của bệnh viện.
 • Triển khai phần mềm Quản lý Bệnh viện tổng thể phục vụ khám chữa bệnh của bệnh viện, kết nối liên thông phục vụ quá trình giám định thẻ BHYT và thanh toán BHYT trên cổng điện tử tại bệnh viện.
 • Triển khai kết nối nhà thuốc với Cổng thông tin Dược quốc gia.
 • Triển khai hóa đơn điện tử tại Bệnh viện góp phần giảm thủ tục hành chính, để bắt nhịp, theo kịp thời kỳ công nghệ 4.0, cũng như cắt giảm các chi phí, thủ tục trong quá trình sử dụng hóa đơn giấy.
 • Cập nhật giá các danh mục sử dụng tại Bệnh viện trên phần mềm và trên cổng bảo hiểm theo các công văn thay đổi giá dịch vụ khám chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT, và danh mục giá khi Bệnh viện có quyết định lên bệnh viện hạng 1.
 • Triển khai xây dựng website, truyền thông y tế, wifi miễn phí cho bệnh nhân và người nhà người bệnh.
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai bệnh án điện tử thay dần bệnh án giấy trên tổng thể Bệnh viện.
 • Hỗ trợ Ban Lãnh đạo bệnh viện và các khoa phòng trích xuất các biểu mẫu báo cáo về Dược, Vật tư tiêu hao, hóa chất, chi phí khám chữa bệnh của người bệnh, tổng doanh thu toàn viện, các biểu mẫu BHYT (19, 20, 21, 79, 80), các sổ xét nghiệm, …
 • Phối hợp với các khoa phòng giải quyết các vướng mắc liên quan đến lĩnh vực phòng quản lý.
 • Làm các công việc khác do Ban giám đốc giao.