Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9 tòa nhà 9 tầng – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại liên hệ: 0837.430.111

Website: https://benhviensannhibacninh.vn/cac-khoa-can-lam-sang/khoa-kiem-soat-nhiem-khuan/

Khoa được thành lập theo Quyết định 158/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh.

Tập thể khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

I. Cơ cấu tổ chức:

  1. Trưởng khoa

Ths QLBV, CNĐD. Lê Nho Khuê

  1. Phó khoa

Ths QLBV, CNYTCC. Tạ Đình Liêm

  1. Điều dưỡng trưởng

CNĐD. Nguyễn Thị Hương

  1. Nhân lực: 14

 Trong đó:

Ths QLBV: 02

Cử nhân điều dưỡng: 02

Hợp đồng 68: 10

Tập thể khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

II. Chức năng nhiệm vụ

  1. Chức năng:

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là cơ sở kiểm soát việc thực hiện đúng quy định kỹ thuật bệnh viện về vô khuẩn, khử khuẩn và tiệt khuẩn; chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Phó giám đốc phụ trách hậu cần và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về việc:

+ Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa.

+ Đảm bảo công tác vệ sinh, vô khuẩn trong các khoa phòng trong bệnh viện.

+ Hướng về cộng đồng, tổ chức chỉ đạo mọi thành viên trong khoa tham gia công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và chỉ đạo tuyến dưới.

  1. Nhiệm vụ:

Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Chương II Thông tư 16/2018/TT-BYT như: Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây dịch, giám sát tuân thủ thực hành KSNK, vệ sinh tay,…

– Tổ chức hoặc phối hợp các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Chương II Thông tư 16/2018/TT-BYT.

– Xây dựng mô tả công việc cho nhân viên y tế của khoa.

– Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

– Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.

–  Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

– Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

III. Một số hoạt động của khoa

  1. Tổ giám sát

– Chủ trì họp mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn. Phối hợp mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn giám sát ca bệnh, giám sát vệ sinh tay, giám sát tuân thủ quy trình,….

– Phối hợp khoa xét nghiệm trung tâm nuôi cấy vi sinh môi trường định kỳ.

– Tổng hợp, phân tích, báo cáo số liệu giám sát

– Đào tạo, tập huấn về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống dịch bệnh và quản lý chất thải y tế,…

Một số hoạt động của tổ Giám sát

  1. Tổ khử khuẩn, tiệt khuẩn

– Có đầy đủ máy tiệt trùng nhiệt độ cao và tiệt trùng nhiệt độ thấp (công nghệ Plasma và Ethylen oxyd), máy sấy dụng cụ,…

– Đảm bảo cung cấp dụng cụ vô khuẩn cho các khoa, phòng.

Một số hoạt động của tổ Khử khuẩn, tiệt khuẩn

  1. Tổ giặt là

– Có đầy đủ máy giặt, máy sấy đồ vải, máy là ga công nghiệp, máy là cầu tay,…

– Đảm bảo xử lý đồ vải bẩn, nhiễm và cung cấp đồ vải sạch, vô khuẩn cho các khoa, phòng.

Một số hoạt động của tổ Giặt là

  1. Tổ Quản lý chất thải và vệ sinh môi trường

– Có hệ thống xử lý chất thải lỏng và xử lý chất thải rắn.

– Đảm bảo đầy đủ phương tiện để phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu trữ và xử lý chất thải theo quy định.

Một số hoạt động của tổ Quản lý chất thải và vệ sinh môi trường

Bá Trường – Khoa KSNK