PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

Cung ứng đầy đủ- Sửa chữa kịp thời

Địa chỉ: Phòng B721- Tầng 7 – Khu nhà 9 tầng – Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh.

Điện thoại liên hệ: 0839.720.111

Website: https://benhviensannhibacninh.vn/gioi-thieu/phong-ban/phong-vat-tu-thiet-bi-y-te/

Khoa, phòng Vật tư- Thiết bị y tế được thành lập theo Quyết định 158/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh.

I. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng khoa/phòng: 

Phó trưởng phòng phụ trách: KS. Vũ Thị Chuyên

– Nhân lực trong phòng:

Tính đến tháng 1 năm 2022, tổng số cán bộ, nhân viên, người lao động trong phòng Vật tư-Thiết bị y tế gồm 06 người, trong đó: 01 cán bộ có trình độ Thạc sĩ, 03 cán bộ có trình độ Đại học, 02 cán bộ có trình độ từ Cao đẳng trở lên.

II. Chức năng nhiệm vụ

Phòng Vật tư – Thiết bị y tế dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác hậu cần kỹ thuật; quản lý, sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị y tế; cung ứng vật tư tiêu hao y tế, vật tư y tế kỹ thuật cao; cung ứng – vận hành khí y tế và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác thuộc lĩnh vực quản lý vật tư, trang thiết bị y tế trong toàn bệnh viện.

        Phòng Vật tư – Thiết bị y tế thực hiện các nhóm nhiệm vụ chính sau:

        – Tham mưu, đầu mối lập kế hoạch, dự toán mua sắm, tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế; mua sắm các loại vật tư y tế tiêu hao, vật tư kỹ thuật cao…

        – Lập hồ sơ, lý lịch theo dõi, quản lý cho tất cả các loại máy móc, trang thiết bị y tế; định kỳ đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế trong bệnh viện báo cáo Giám đốc;

        – Quản lý các kho cấp phát, cung ứng trang thiết bị y tế, dụng cụ, vật tư y tế cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch. Quản lý thống kê và theo dõi khai thác sử dụng toàn bộ vật tư, trang thiết bị y tế của bệnh viện;

       – Quản lý, vận hành hệ thống Khí y tế trung tâm và cung cấp các loại khí sử dụng trong y tế. Trực vận hành cấp khí y tế (oxy, khí nén, hút trung tâm) liên tục 24 giờ hàng ngày. Bảo dưỡng, sửa chữa vừa và nhỏ thiết bị và hệ thống khí y tế;

       – Tham gia tiếp nhận trang thiết bị y tế từ các dự án viện trợ của bệnh viện. Tham gia công tác lập kế hoạch, đấu thầu mua sắm các trang thiết bị y tế thuộc dự án mua sắm tập trung của Sở Y tế Bắc Ninh, các dự án mua sắm của Bệnh viện để phát triển các kỹ thuật mới.

       – Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Hướng dẫn và kiểm tra các khoa, phòng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công;

       – Tham gia Hội đồng thanh lý tài sản bệnh viện, thu hồi và làm các thủ tục điều chuyển, thanh lý các thiết bị theo quy định của Nhà nước;

       – Tổ chức học tập, tập huấn cho các bác sĩ, điều dưỡng tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới về công tác vận hành, bảo quản, sửa chữa thiết bị y tế.

       – Tham gia các dự án xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất của bệnh viện, phối hợp cùng với các phòng chức năng liên quan để tổ chức triển khai và giám sát đối tác thực hiện khi được phê duyệt;

       – Là đầu mối xây dựng và giám sát thực hiện các quy định, quy chế theo chức năng nhiệm vụ của phòng;

       – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Các thành tích đạt được

Với chức năng, nhiệm vụ chính của mình, các cán bộ và nhân viên phòng Vật tư – Thiết bị y tế luôn phát huy tinh thần vượt khó, chủ động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

      Một số các thành tựu đã đạt được trong những năm qua có thể được kể đến như sau:

       – Phòng Vật tư – thiết bị y tế đã thực hiện cung ứng hàng năm bình quân hơn 200 loại mặt hàng vật tư y tế tiêu hao thông thường, hơn 1.000 loại mặt hàng vật tư y tế kỹ thuật cao và đảm bảo cung ứng đầy đủ vật tư, trang thiết bị cho toàn bộ các hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện với khoảng hơn 6.000 ca mổ/năm

       – Tổ chức thực hiện công tác quản lý, lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế với số lượng hơn 500 đầu thiết bị của bệnh viện, đảm bảo hoạt động của hơn 15 khoa lâm sàng, cận lâm sàng với 6 phòng mổ. Bệnh viện đã thực hiện các dự án mua sắm trang thiết bị y tế lớn, đưa vào sử dụng hàng hóa các trang thiết bị hiện đại điển hình như: Cuối năm 2021 Bệnh viện đã thực hiện mua sắm Máy phát tia Plasma lạnh để phát triển kỹ thuật điều trị vết thương cho các bệnh nhân sau phẫu thuật và sau đẻ, giúp vết thương mau lành, không gây đau đớn, đây là một bước tiến mới trong phát triển kỹ thuật mới của Bệnh viện.

        – Quản lý, vận hành hệ thống khí y tế, cung cấp bình quân hơn 800.000 Sm3 khí Oxy lỏng, hơn 1.000.000 m3 khí hút và khí nén mỗi năm. Đảm bảo hoạt động của trạm cung cấp khí liên tục 24/7.

        – Với những thành tựu trên, Phòng Vật tư – Thiết bị y tế luôn là tập thể lao động xuất sắc qua các năm và đã vinh dự được các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ngành y tế khen thưởng các phần thưởng như: Bằng khen của Sở Y tế năm 2021 với danh hiệu Tập thể khoa phòng lao động tiên tiến.

 Tâm Bình – Phòng Vật tư TBYT