Địa chỉ: Tầng 7 – Tòa nhà 9 tầng – Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0839.550.111/0904.321.707

Fanpage: https://www.facebook.com/Phòng-Hành-Chính-Quản-Trị-Bệnh-Viện-Sản-Nhi-Tỉnh-Bắc-Ninh- 7250891851937/?ref=pages_you_manage

Website: https://benhviensannhibacninh.vn/chuyen-khoa/cac-khoa-lam- sang/khoa-kham-benh-cap-cuu-ban-dau/

Phòng Hành chính quản trị được thành lập theo Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh.

I. Cơ cấu tổ chức

    * Thời kì: 2015 – 2019

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Mười – Thạc sỹ quản lý kinh tế

* Thời kì: 2020 – đến nay 

Phụ trách phòng: Bà Nguyễn Thu Hà – Thạc sỹ quản lý kinh tế

Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Trung – Thạc sỹ quản lý kinh tế

Tổ trưởng công đoàn: Ông Trần Quang Hòa – Trung cấp kế toán

‘Tập thể phòng Hành chính quản trị

 

* Nhân lực

Tổng biên chế: 16 cán bộ, trong đó:

Tổ văn phòng: 08 cán bộ (gồm 03 thạc sỹ, 02 đại học, 02 trung cấp, 01 sơ cấp)

Tổ xe: 05 cán bộ (01 trung cấp, 04 sơ cấp)

Tổ sửa chữa: 03 cán bộ (03 trung cấp)

II. CHỨC NĂNG

Phòng Hành chính quàn trị là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Có chức năng tham mưu, hậu cần cho giám đốc bệnh viện để lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện công tác hành chính quản trị.

III. NHIỆM VỤ

1. Lập kế hoạch công tác của phòng

2. Lập kế hoạch dự trù, đấu thầu, mua sắm hàng hóa hành chính, đảm bảo phục vụ kịp thời cho hoạt động chuyên môn của bệnh viện

3. Quản lý tài sản hành chính của bệnh viện: Nhà cửa, hệ thống thiết bị, máy móc hành chính, công cụ dụng cụ thông dụng … Tiến hành kiểm kê định kì; thực hiện sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng; Lập hệ thống sổ sách, phần mềm quản lý tài sản theo đúng qui định; Thực hiện thanh lý tài sản.

4. Quản lý và điều hành xe cứu thương thực hiện vận chuyển người bệnh cấp cứu, công tác. Sử dụng hợp lí, có hiệu quả các phương tiện vận chuyển của bệnh viện.

5. Thực hiện công tác Xanh – Sạch – Đẹp bệnh viện: Chăm sóc cây cảnh trong các tòa nhà và sân vườn ngoại cảnh.

6. Xây dựng kế hoạch, dự toán và thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng.

7. Tổ chức sửa chữa các hệ thống điện, nước, máy móc, các hạng mục cơ sở hạ tầng theo đề nghị của các khoa/phòng.

8. Thực hiện cung cấp điện, nước đảm bảo cho hoạt động khám, chữa bệnh.

9. Tổ chức, quản lý công tác Văn thư – Lưu trữ theo đúng qui định.

10. Thực hiện đảm bảo công tác an ninh trật tự; công tác PCCC và CNCH

11. Quản lý các hoạt động của các dịch vụ bổ trợ trong bệnh viện: nhà ăn, nhà xe, bảo vệ, cửa hàng tiện ích …

12. Lập kế hoạch hậu cần phục vụ, tổ chức hội nghị, cuộc họp, sự kiện trong bệnh viện

IV. THÀNH TÍCH

Trong thời gian vừa qua, được sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc cùng với sự nỗ lực, trách nhiệm của tập thể phòng Hành chính quản trị. Phòng Hành chính quản trị đã đạt được những thành tích nổi bật sau:

1.Công tác cung ứng, đấu thầu hàng hành chính

– Tham mưu xây dựng, ban hành các qui trình mua sắm, đấu thầu hàng hóa, dịch vụ; qui trình quản lý tài sản. Tổ chức thực hiện theo các qui trình đã ban hành, đảm bảo đúng qui định trong luật đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

– Cung ứng hàng hóa, dịch vụ hành chính kịp thời, đảm bảo cho hoạt động chuyên môn bệnh viện.

2.Công tác quản lý kho, TSCĐ, công cụ dụng cụ

– Lập sổ theo dõi TSCĐ, CCDC các khoa phòng; Thực hiện ghi chép theo dõi tăng giảm tài sản trong năm. Cuối năm, phối hợp với các phòng chức năng tổ chức kiểm kê, đánh giá TSCĐ, CCDC theo đúng qui định.

– Quản lý, theo dõi đôn đốc việc thu hồi tài sản, công cụ dụng cụ của các khoa, phòng. Tổng hợp và hoàn thiện danh mục đề nghị thanh lý.

3. Công tác XDCB, sửa chữa

– Triển khai cải tạo sửa chữa, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng để triển khai các dịch vụ kĩ thuật cao. Đáp ứng kịp thời công tác sửa chữa đột xuất theo đề nghị của các khoa/phòng. Cải tạo hệ thống xử lý nước thải bệnh viện …

– Tích cực tổ chức nhân lực, hậu cần hàng hóa, sửa chữa cơ sở hạ tầng, cung cấp xuất ăn trong công tác phòng chống dịch Covid – 19.

4. Công tác Văn thư – Lưu trữ

– Thực hiện tốt công tác Văn thư – Lưu trữ ; Quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định của bệnh viện cũng như quy định của Nhà nước.

– Thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận thông tin điện thoại giữa các khoa, phòng với Ban giám đốc.

5. Công tác tiếp khách, lễ tân khánh tiết

– Đảm bảo đủ các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho các hội nghị, tập huấn, sự kiện của bệnh viện cũng như của nghành y tế tại bệnh viện thành công

– Tổ chức tiếp đón chu đáo các đoàn đến làm việc tại bệnh viện, thực hiện đúng chế độ được qui định trong quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện

6. Công tác quản lý phương tiện vận chuyển cấp cứu tại Bệnh viện

Thực hiện quản lý xe cứu thương hiệu quả, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vận chuyển cấp cứu người bệnh.

7. Công tác bảo vệ an ninh trật tự

Thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng địa phương; Công an phường Đại Phúc; Công an 113; PC 06 bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn Bệnh viện; đề xuất với Lãnh đạo phòng và Ban Giám đốc Bệnh viện, xây dựng nội quy bảo vệ Bệnh viện, kế hoạch, biện pháp phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong Bệnh viện; Đảm bảo anh ninh trật tự bệnh viện

8. Công tác PCCC và CNCH

Công tác PCCC và CNCH được đảm bảo, tiến hành kiểm tra hệ thống PCCC theo định kỳ và đột xuất theo đúng quy định. Phân công cán bộ phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy

9. Công tác kiểm tra giám sát các dịch vụ bổ trợ

Các dịch vụ bổ trợ hoạt động đúng qui định của bệnh viện đề ra, đáp ứng nhu cầu cần thiết cho người bệnh và người nhà người bệnh. Phối hợp với bệnh viện tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

10. Công tác nghiên cứu khoa học

Tham gia nghiên cứu đề tài cấp tỉnh: “Đánh giá ứng dụng plasma trong điều trị nhiễm khuẩn vết mổ đẻ ở các sản phụ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh”

11. Thành tích khen thưởng

– Năm 2015 – 2019 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

– Năm 2017 – Được giám đốc công an tỉnh khen thưởng

– Năm 2020 – Được giám đốc sở y tế khen thưởng

V. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG