Ngày hội hiến máu tình nguyện “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”