Hội thảo cập nhật chẩn đoán và điều trị, phòng chống dịch bệnh Bạch hầu