• Quy trình khám bệnh ngoại trú, nhập viện nội trú.
  • Quy trình thanh toán
  • Quy trình chụp XQ, CT, MKI
  • Quy trình nội soi dạ dày
  • Quy định thăm khám bệnh nhân nằm viện