Địa chỉ: Phòng B709/ Tầng 7

Fanpage: Tư vấn Tiền sản – Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh

Website: http://benhviensannhibacninh.vn/gioi-thieu/phong-ban/%E2%9D%89-phong-dieu-duong/

Phòng Điều dưỡng được thành lập theo Quyết định 158/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh.

I. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Thạc sĩ Trần Thị Thu Hà

– Phó trưởng phòng: CN. Trương Thị Hương

– Nhân lực: Tổng số 03 viên chức

Trong đó:

Ths Điều dưỡng: 01, Đại học Điều dưỡng: 02

II. Chức năng nhiệm vụ

1. Công tác điều dưỡng

Xây dựng Kế hoạch hoạt động cho hệ thống điều dưỡng toàn viện cụ thể, sát với thực tế và tổ chức triển khai có hiệu quả, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Tổ chức chăm sóc người bệnh theo Thông tư 07/2011/TT- BYT ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế về Hướng dẫn công tác chăm sóc người bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh.

Xây dựng các Quy định, Quy trình kỹ thuật điều dưỡng, Quy trình chăm sóc, Tài liệu Giáo dục sức khỏe của bệnh viện.

Tổ chức kiểm tra thực hiện Quy định, Quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật hệ thống Điều dưỡng/Hộ sinh/ Kỹ thuật viên toàn viện từ đõ đưa ra tồn tại, biện pháp khắc phục đề nâng cao chất lượng điều dưỡng.

Tổ chức kiểm tra tay nghề cho đội ngũ Điều dưỡng/ Hộ sinh/ Kỹ thuật viên đưa ra tồn tại, biện pháp khắc phục hiệu quả.

 

Xây dựng kế hoạch đào tạo và tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ Điều dưỡng/ Hộ sinh/ Kỹ thuật viên toàn viện.

Phối hợp với các khoa, phòng lập dự trù mua sắm vật tư, dụng cu phục vụ công tác chăm sóc người bệnh.

Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ và các khoa phòng xây dựng, bố trí và điều động nhân lực đẩm bảo công tác chuyên môn.

Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiểm khuẩn thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

Tổ chức họp Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện: Phổ biến Quyền và nghĩa vụ người bệnh, lấy ý kiến đóng góp của người bệnh từ đó tham mưu cho Ban giám đốc những biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Họp Hội đồng người bệnh cấp bệnh viện

Tổ chức đào tạo, hướng dẫn cho học viên, sinh viên thực tập tại bệnh viện.

Tham gia nghiên cứu khoa học.

Tham gia chỉ đạo tuyến cho tuyến dưới

2. Hoạt động dinh dưỡng tiết chế và các hoạt động khác

Phối hợp với phòng HCQT kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà ăn, cantin bệnh viện theo quy định

Tổ chức thực hiện Quyết định 2789/QĐ-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện

Tổ chức tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và gia đình người bệnh bằng nhiều hình thức phong phú và đạt hiệu quả cao.

Tổ chức triển khai có hiệu quả Phòng Tư vấn tiền sản cho sản phụ đến khám và điều trị nội trú tại bệnh viện.

 

Buổi tư vấn tiền sản tại bệnh viện sản nhi Bắc Ninh với các chuyên gia bệnh viện phụ sản Hà Nội và cán bộ tư vấn của bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh

THÀNH TÍCH

Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, 2019, 2020, 2021.

Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh 2019 – 2020